Βενιζέλειο νοσοκομείο: Ιατρείο Πρόληψης Πτώσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας

Μετά από αρκετούς μήνες οργάνωσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ιατρείο Πρόληψης Πτώσεων σε άτομα της τρίτης ηλικίας, υπό την επιστημονική ευθύνη & καθοδήγηση της κας Αλπαντάκη Κ., επιμ. Α, του Ορθοπαιδικού τμήματος και τη διεπιστημονική ομάδα από ιατρούς του Ορθοπαιδικού, του Β΄ Παθολογικού τμήματος, του τμήματος Φυσικοθεραπείας, του γραφείου Ποιότητας του Νοσοκομείου και άλλων συνεργατών.

Η οργάνωση και λειτουργία του συγκεκριμένου Ιατρείου στο νοσοκομείο μας έχει σκοπό να παρέχει πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης-φυσικοθεραπείας, εργονομία και συσκευές νέας τεχνολογίας, με απώτερο στόχο την επέκταση της λειτουργίας του Ιατρείου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα για τη βελτίωση της υγείας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής στην ευαίσθητη αυτή ομάδα του πληθυσμού αλλά και τη μείωση του προσωπικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους που έχουν οι πτώσεις. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ιατρείου, έχει εγκριθεί από τα επιστημονικά όργανα του Νοσοκομείου συνεργασία με το ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής η οποία θα αποβλέπει σε δράσεις διαμόρφωσης περιβάλλοντος ενεργούς και υγιούς γήρανσης, σε παροχή εξατομικευμένης υγείας και φροντίδας με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων ασθενών, θα συμβάλει τα μέγιστα στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Με γνώμονα πάντα την διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ασθενών τρίτης ηλικίας αλλά και του προσωπικού που συμμετέχει, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα στο πρόγραμμα επισκέψεων των ασθενών.

Το συγκεκριμένο ιατρείο είναι η πρώτη διεπιστημονική προσπάθεια πρόληψης των πτώσεων στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο βήμα για την ανάληψη μέτρων τόσο σε πρωτογενές όσο και σε δευτερογενές επίπεδο με σκοπό τον έλεγχο & διερεύνηση των αιτιών και την πρόληψη αυτού του προβλήματος. Μετά από αρκετούς μήνες οργάνωσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ξεκίνησε τη λειτουργία του το Ιατρείο Πρόληψης Πτώσεων σε άτομα της τρίτης ηλικίας, υπό την επιστημονική ευθύνη & καθοδήγηση της κας Αλπαντάκη Κ., επιμ. Α, του Ορθοπαιδικού τμήματος και τη διεπιστημονική ομάδα από ιατρούς του Ορθοπαιδικού, του Β΄ Παθολογικού τμήματος, του τμήματος Φυσικοθεραπείας, του γραφείου Ποιότητας του Νοσοκομείου και άλλων συνεργατών.

Η οργάνωση και λειτουργία του συγκεκριμένου Ιατρείου στο νοσοκομείο μας έχει σκοπό να παρέχει πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη χρησιμοποιώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης-φυσικοθεραπείας, εργονομία και συσκευές νέας τεχνολογίας, με απώτερο στόχο  την επέκταση της λειτουργίας του Ιατρείου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα για τη βελτίωση της υγείας, της αυτονομίας και της ποιότητας ζωής στην ευαίσθητη αυτή ομάδα του πληθυσμού αλλά και τη μείωση του προσωπικού, κοινωνικού και οικονομικού κόστους που έχουν οι πτώσεις. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ιατρείου, έχει εγκριθεί από τα επιστημονικά όργανα του Νοσοκομείου συνεργασία με το ΙΤΕ/Ινστιτούτο Πληροφορικής η οποία θα αποβλέπει σε δράσεις διαμόρφωσης περιβάλλοντος ενεργούς και υγιούς γήρανσης, σε παροχή εξατομικευμένης υγείας και φροντίδας με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες των ηλικιωμένων ασθενών, θα συμβάλει τα μέγιστα στην προαγωγή της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση του επιπέδου υγείας του πληθυσμού της τρίτης ηλικίας, μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Με γνώμονα πάντα την διασφάλιση της προστασίας της υγείας των ασθενών τρίτης ηλικίας αλλά και του προσωπικού που συμμετέχει, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα  στο πρόγραμμα επισκέψεων των ασθενών.

Το συγκεκριμένο ιατρείο είναι η πρώτη διεπιστημονική προσπάθεια πρόληψης των πτώσεων στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο βήμα για την ανάληψη μέτρων τόσο σε πρωτογενές όσο και σε δευτερογενές επίπεδο με σκοπό τον έλεγχο & διερεύνηση των αιτιών και την πρόληψη αυτού του προβλήματος.

Προηγούμενο άρθροANEK LINES: Ταξιδεύοντας υπεύθυνα στη Κρήτη
Επόμενο άρθροΚαθαρίστηκε η αναμνηστική στήλη που είναι αφιερωμένη στον Ταγματάρχη Μιχαήλ Τζουλάκη