Λιμεναρχείο Ηρακλείου: Απαγόρευση αλιείας, προσόρμισης και αγκυροβολίας

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 22/20/04-06-2020 Απόφαση (ΑΔΑ:Ψ3ΜΔ4653ΠΩ-ΚΡΞ) απαγορεύτηκε η αλιεία, η προσόρμιση και η αγκυροβολία στο πλαίσιο λήψης συμπληρωματικών μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη θερινή περίοδο.

Τα συμπληρωματικά μέτρα συγκεκριμένα είναι τα ακόλουθα:

  1. Απαγόρευση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις παρακάτω λουτρικές εγκαταστάσεις τοπικής αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου:
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ηρακλείου ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΛΩΡΙΔΑ
Μαλεβιζίου ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ) ΜΕΧΡΙ ΔΥΤ. ΞΕΝ. ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ  – ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ.  ΠΕΛΑΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΝΑΥΤΗ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΔΕΛΕ
 

 

 

Χερσονήσου

 

ΚΑΡΤΕΡΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΑΚΤΗ) – ΞΕΝ. AMIRANTES – ΞΕΝ. ISLAND – ΞΕΝ. ΜΑΡΙΝΑ – ΞΕΝ. RINELA BEACH – ΞΕΝ. THEMIS BEACH -ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ -ΞΕΝ. ARINA -ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΝΙΣΟΥ ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΜΠΡΟΥΚ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ -ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ LYTOS BEACH ΕΩΣ ZORBAS VILLAGE -ΞΕΝ. LAGUNA – ΑΠΟ ΞΕΝ. CRETA VILLAGE ΜΕΧΡΙ KNOSOS ROYAL – ΑΠΟ ΞΕΝ. CRETA MARIS ΕΩΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΑΡΟΥ – ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ STAR BEACH ΕΩΣ ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΕΛΤΕΜΙ -ΞΕΝ. ΝΑΝΑ – ΔΥΤ. BLUE SEA ΜΕΧΡΙ ΨΑΡΟΛΑΚΟΣ – ΞΕΝ. ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ – ΔΥΤ. ΞΕΝ. ΙΚΑΡΟΣ ΕΩΣ ΑΝ. ΞΕΝ. ΚΕΡΝΟΣ – ΑΠΟ ΚΑΤ. ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΕΩΣ ΑΝ. ΞΕΝ. MALIA BEACH – ΑΠΟ ΔΥΤ. ΞΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ BEACH ΕΩΣ ΞΕΝ. ΣΕΙΡΗΝΕΣ – ΑΠΟ ΞΕΝ. SUN BEACH ΕΩΣ ΞΕΝ. MALIA BAY – ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΤΑΜΟΣ
Φαιστού

 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΤΑΛΩΝ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΥΡΓΟΥ/ΚΑΤΑΛΥΚΗΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΜΟΥ

 

  1. Την απαγόρευση της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές οι οποίες δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.
  2. Οι απαγορεύσεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τίθενται σε ισχύ από 05/06/2020 έως 15/10/2019, από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.
  3. Την απαγόρευση, από 01/07/2020 έως 30/09/2020, της αγκυροβολίας και της προσόρμισης πλοίων αναψυχής (ιδιωτικών και επαγγελματικών), επαγγελματικών ημερόπλοιων, μικρών σκαφών και γενικά μηχανοκίνητων θαλάσσιων μέσων αναψυχής στις ως άνω λουτρικές εγκαταστάσεις, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων που επισημαίνουν το σημείο που φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, τηρουμένων των προβλεπομένων περιορισμών ως προς την κίνηση και κυκλοφορία.

Διευκρινίζεται ότι με την εν λόγω Απόφαση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου δεν αίρεται η υποχρέωση των παράκτιων Δήμων για την τοποθέτηση σημαντήρων επισήμανσης των ορίων μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις λουτρικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός διοικητικής τους αρμοδιότητας.

Τονίζεται ότι οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα των συντρεχουσών ποινικών και αστικών ευθυνών κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 (Α’ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Προηγούμενο άρθρο768.000,00€ για αντιπλημμυρικό στο Τσαλικάκι από το Δήμο Μαλεβιζίου
Επόμενο άρθροΣυνάντηση Δημάρχου Ηρακλείου με αντιπροσωπεία της AEGEAN