Π.Ε. Χανίων: Υποβολή στοιχείων αλιευτικών δραστηριοτήτων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Υπενθυμίζουμε στους επαγγελματίες αλιείς του Νομού Χανίων την υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας. Αναλυτικότερα:

για τα σκάφη <10μ, που δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΣΠΑ, οι μηνιαίες δηλώσεις παραγωγής. Εφιστούμε την προσοχή στους υπόχρεους, ότι το προσεχές διάστημα η τήρηση της υποχρέωσης υποβολής των μηνιαίων δελτίων παραγωγής θα γίνεται μόνο με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής από τους ίδιους τους αλιείς, οπότε θα πρέπει να προβούν όσοι δεν το έχουν κάνει σε λήψη κωδικών και χρήση της εφαρμογής.

Τα σκάφη 10 – 12μ, που δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο, θα πρέπει να τηρούνται έντυπα ημερολόγια αλιείας – δηλώσεις εκφόρτωσης, για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού, αντίγραφο των οποίων υποβάλλεται εντός 48 ωρών από την ημερομηνία εκφόρτωσης: (α) στις αρμόδιες λιμενικές αρχές εκφόρτωσης και (β) στις Υπηρεσίες Αλιείας των ΠΕ στις οποίες τηρείται ο φάκελος του σκάφους και οι οποίες υποχρεούνται να καταχωρούν τα στοιχεία των ημερολογίων αλιείας – εκφόρτωσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΣΠΑ. Η κατηγορία των σκαφών αυτών δύναται εφ’όσον το επιθυμεί να τηρεί απ’ευθείας (με χορήγηση κωδικού πρόσβασης) την ηλεκτρονική καταγραφή ημερολογίου αλιείας – εκφόρτωσης. Η χρήση αυτής της δυνατότητας απαλλάσσει το σκάφος από την υποχρέωση τήρησης έντυπου ημερολογίου – εκφόρτωσης, όμως ισχύουν οι υποχρεώσεις τήρησης του ηλεκτρονικού ημερολογίου. Διευκρινίζεται ότι για την κατηγορία των σκαφών αυτών, δε συνδέεται η χρήση του ηλεκτρονικού ημερολογίου – εκφόρτωσης, με την υποχρέωση εγκατάστασης και λειτουργίας VMS.

Τα σκάφη 12μ και άνω, και για τα σκάφη ανεξαρτήτως μήκους που τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο (υποχρέωση αλιευτικών αδειών, διαχειριστικών σχεδίων κλπ), για τους σκοπούς επαλήθευσης – επικύρωσης δεδομένων απαιτείται ο έλεγχος της τήρησης του κανόνα ότι για κάθε ημέρα που το σκάφος είναι στη θάλασσα (πηγή δεδομένων : VMS – ΚΠΑ), θα πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ημερολογίου .

Εφιστούμε την προσοχή δεδομένου ότι :

σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4597/2019 (Α΄35), αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 5 του β.δ. 666/66 ως εξής: «Οι άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους, από τις αρμόδιες Αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά τη διετή περίοδο ισχύος τους και μέχρι την έναρξη του τριμήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωση τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους σχετικά με την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 4 της 2287/40083/7-4-2015 (Β΄69500) Υπουργικής απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρμόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειάς τους».

Ειδικότερα, για τα σκάφη εως 10μ. των οποίων οι άδειες αλιείας λήγουν 31-12-2020, θα ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η τήρηση της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων μηνιαίας παραγωγής, για την περίοδο από 01-01-2019 έως 30-08-2020.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλοι οι αλιείς με σκάφη κάτω των δέκα μέτρων, των οποίων οι άδειες αλιείας λήγουν μέχρι και 31-12-2020 να φροντίσουν το συντομότερο δυνατό και μέχρι 30-08-2020 – καταληκτική ημερομηνία, να καταχωρήσουν τις μηνιαίες παραγωγές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δε θα είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας .

Επίσης οι αλιείς με σκάφη άνω των 10μ των οποίων η άδεια λήγει το 2021 θα ελεγχθούν για τις καταχωρήσεις των ετών 2020 και 2021 και γι αυτό δεν πρέπει να αμελούν την καταχώρηση ανά αλιευτικό ταξίδι.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην ακρίβεια των στοιχείων παραγωγής που δηλώνονται από τους αλιείς, για την περίπτωση μελλοντικών ελέγχων-διασταυρώσεων.

Δεδομένης της ελλιπούς τήρησης των παραπάνω μέχρι στιγμής, το προσεχές διάστημα, θα γίνουν ενημερωτικές επισκέψεις από Υπαλλήλους του Τμήματος Αλιείας της ΠΕ Χανίων, στους λιμένες μετά από συνεννόηση με τους Προέδρους των τοπικών Αλιευτικών Συλλόγων και τις τοπικές λιμενικές αρχές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. 28213-46506/507 και e-mail: [email protected] .

Προηγούμενο άρθροΊδρυμα Σταύρος Νιάρχος: Δωρεά 25 εκατομμυρίων στο Πυροσβεστικό Σώμα για την αντιπυρική περίοδο
Επόμενο άρθροΕπαναλειτουργεί το παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του νοσοκομείου η «Η Αγία Σοφία»