Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την Περιφέρεια Κρήτης.

Το Πρωτόκολλο συνεργασίας εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κράτους, σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης, καθώς και της σταδιακής ένταξης του συνόλου των εφαρμογών των δημοσίων φορέων στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (G-Cloud).

Η συνεργασία εστιάζει αφενός στην αξιοποίηση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας καθώς και των υποδομών G-Cloud από την Περιφέρεια, αφετέρου σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου και λόγω της ισχυρής βούλησης για αναβάθμιση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, πρόκειται άμεσα να υπάρξει συνεργασία σε θέματα διαλειτουργικότητας Μητρώων και προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών.

Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας συνιστά ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Μέσω της χρήσης του από τους δημόσιους φορείς, οι πολίτες δε χρειάζεται να προσκομίζουν οι ίδιοι μια σειρά από δικαιολογητικά στις δημόσιες υπηρεσίες καθώς αυτά αντλούνται αυτόματα.

Αναφορικά με το G-Cloud, η ΓΓΠΣΔΔ αναπτύσσει, λειτουργεί και διαχειρίζεται τις Κεντρικές Υποδομές Κυβερνητικού Νέφους και στόχος είναι μέχρι το 2022 να εγκατασταθούν σε αυτή όλα τα κεντρικά συστήματα δημοσίων φορέων.

Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας θα παρέχει επίσης υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement-SLA) στην Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την ταχύτατη λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης είναι να αναβαθμίσει την υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών προκειμένου να επιτραπούν ψηφιακές υπηρεσίες όπως η μεταβίβαση οχήματος και η έκδοση άδειας οδήγησης.

Στην πλατφόρμα θα δοθεί η δυνατότητα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, οι πολίτες να κάνουν χρήση των κωδικών taxisnet τους προκειμένου να πιστοποιηθούν σε πληροφοριακά συστήματα της Περιφέρειας Κρήτης και στη συνέχεια να αξιοποιήσουν ψηφιακές υπηρεσίες όπως οι παραπάνω.

Με την υλοποίηση όλων των παραπάνω, οι υπηρεσίες και η εξυπηρέτηση των πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης θα αναβαθμιστούν με νέες ψηφιακές δυνατότητες και απτά αποτελέσματα.

Προηγούμενο άρθροΣτις 7 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά
Επόμενο άρθροΕΦΕΤ: Ανακαλείται κρέμα τυρί