Υπογραφή 22,8 εκ. ευρώ από τον Περιφερειάρχη Κρήτης για την οικονομική ενίσχυση των δομών δημόσιας υγείας στο νησί

Την απόφαση, με προϋπολογισμό 22.866.080 ευρώ για την ενίσχυση των νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας, εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Κρήτης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού, υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Η χρηματοδότηση για την οικονομική ενίσχυση των νοσοκομείων με γιατρούς, νοσηλευτικό, ειδικευμένο προσωπικό προέρχεται από το Ε.Π. Κρήτη 2014 -2020.
Στην σημερινή υπογραφή της σχετικής απόφασης στη Περιφέρεια από τον Σταύρο Αρναουτάκη παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας-Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς, η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη, ο υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Δημήτρης Αγαπίου και η προϊσταμένη της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη.

«Είναι υποχρέωση της Αυτοδιοίκησης να στηρίζει έμπρακτα τη δημόσια υγεία. Η Περιφέρεια Κρήτης ενισχύει οικονομικά με 22,8 εκ. ευρώ από το Περιφερειακό της Πρόγραμμα, τις δομές δημόσιας υγείας στο νησί για την πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών και άλλου ειδικευμένου προσωπικού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του covid 19 στο νησί» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Η οικονομική ενίσχυση της Περιφέρειας Κρήτης προς τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, αρμόδιες υπηρεσίες στο νησί αφορά τις μισθοδοσίες ειδικευμένου προσωπικού που προσλήφθηκε από 1/2/2020 μέχρι το τέλος του 2023 για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Πρόκειται συγκεκριμένα για 550 άτομα, που θα πληρώνονται από την Περιφέρεια Κρήτης.

Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεννόηση με την 7η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας, θα συνδράμει οικονομικά για την αγορά εξοπλισμού στα νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας όπως επίσης στην αγορά νέων ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ.
Η υπογραφή του σημερινού έργου από τον Περιφερειάρχη εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο του Υπ. Υγείας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημικής κρίσης της COVID-19 και περιλαμβάνει συγκεκριμένα την ενίσχυση:
-της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των δομών της ΠΦΥ
-των Νοσοκομείων της Περιφέρειας Κρήτης και
-των ΦΠΥΥ, π.χ. ΕΚΑΒ, EΟΠΥΥ με πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για διάστημα ως 24 μηνών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού SARS-CoV-2.
Η δράση αποσκοπεί στην λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19 μέσω αύξησης του προσωπικού για την ικανοποίηση αναγκών
• άμεσης λειτουργικής αναδιάταξης μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ με αύξηση του υπηρετούντος προσωπικού
• εφαρμογής των πρωτοκόλλων διαλογής, έγκαιρης ανίχνευσης και διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας.
• παροχής υπηρεσιών υγείας και καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού.
• ενίσχυσης της αντοχής του υπηρετούντος δυναμικού και της δυνατότητας αναπλήρωσής του σε περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος άδειας ειδικού σκοπού, σε περιπτώσεις καραντίνας και για την αποτροπή της επαγγελματικής εξουθένωσης.

Τα παραπάνω απαιτούν ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όλων που εμπλέκονται στην επιχειρησιακή λειτουργία των Μονάδων και Φορέων Υγείας.
Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επικουρικού προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε σε νέους φορείς με τις ΠΝΠ και σύμφωνα με τους καταλόγους όπως αυτοί καταρτίζονται και τηρούνται από Υ.Υ. και ΥΠΕ. Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται με συμβάσεις εργασίας ΙΔΟΧ. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.
Το έργο θα υλοποιήσει η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και τους Φορείς Υγείας της Κρήτης.

Από την πλευρά της η διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Λένα Μπορμπουδάκη ευχαριστώντας δημόσια τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη ανέφερε:
«Το παρόν έργο αποτελεί μέρος του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας. Απαρχής της υγειονομικής κρίσης ο Πρωθυπουργός με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ανάπτυξης, διασφάλισαν χρηματοδότηση για την ενίσχυση των Μονάδων Υγείας με επικουρικό προσωπικό. Χρηματοδότηση διασφαλίστηκε άμεσα από την Κυβέρνηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, με προϋπολογισμό 220.000.000€ σε επίπεδο χώρας. Επίσης, σημαντική προσπάθεια έγινε για τη διοχέτευση ευρωπαϊκών πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών από το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα οποία διαχειρίζονται οι Περιφέρειες μέσω των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης. Έτσι διασφαλίστηκε από την Κυβέρνηση η μισθοδοσία χιλιάδων υγειονομικών που ενίσχυσαν με έγκριση του Υπουργείου Υγείας τη δημόσια υγεία στη χώρα μας. Η απόφαση ένταξης, προϋπολογισμού 22.866.080€, υπογράφηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης με Συντονιστή Δικαιούχο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας και συνδικαιούχους την 7η Υγειονομική Περιφέρειας Κρήτης και όλα τα νοσοκομεία ευθύνης της» και πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Λάμπρο Βαμβακά και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη συνεργασία τους, καθώς και την Προϊσταμένη της ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και τους συνεργάτες της.
Η Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, εφαρμόζοντας την πολιτική βούληση του Υπουργείου Υγείας θα συνεχίσουν να ενισχύουν τις δομές υγείας του νησιού με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής».

Προηγούμενο άρθροΚλιματική Αλλαγή: Αγωγή κατά 33 χωρών κατέθεσαν έξι παιδιά και νέοι από την Πορτογαλία (βίντεο)
Επόμενο άρθροΣυνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ)